ທ່ານ ກ໋ອງ ຮ໋ອກ ຊຽນ

ປະທານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍບໍລິສັດ

ທ່ານ ກ໋ອງ ສັນຊາດມາເລເຊຍ ຈົບການສຶກສາສາຂາການປະກັນໄພ, ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານຈາກປະເທດອັງກິດ ເປັນຜູ້ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍປະສົບການໃນຫຼາຍໆ ດ້ານຈາກການເປັນປະທານຂອງບັນດາບໍລິສັດປະກັນໄພ ຂອງມາເລ ເຊຍ ແລະ ເປັນຜູ້ອຳນວຍ ການບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ, ເຊິ່ງນອກຈາກເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນລາຍໃຫຍ່ ຂອງ ໂຕໂກ ປະກັນໄພແລ້ວ ທ່ານຍັງ ມີ ທຸລະກິດອື່ນໆ ທັງຢູ່ໃນມາເລເຊຍ ແລະ ປະເທດອື່ນໆອີກ.

ທ່ານ ຄຳໄຕ ກຳແພງເພັດ

ກຳມະການ

ຫົວໜ້າກົມພະລາທິການ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ, ເປັນທີ່ນັບໜ້າຖືຕາຂອງສັງຄົມ. ປະຈຸບັນທ່ານດຳ ລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນໜຶ່ງໃນສະພາ ບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ໂຕໂກ ປະກັນໄພ.

ທ່ານ ອອງ ເບັງ ລີອັອງ

ກຳມະການ

ທ່ານ ອອງ ສັນຊາດມາເລເຊຍເປັນຜູ້ທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຈິ່ງເຊື່ອແນ່ ວ່າດ້ວຍ ປະສົບການອັນຍາວນານຂອງທ່ານຈະເປັນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນ ຂອງພວກເຮົາໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດການຊັບສິນ ຢູ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ

ກຳມະການ

ທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ ເປັນຄົນລາວ ແລະເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ບໍລິສັດ ເອຊີອີ ອີເລັກໂທຣນິກ (ເຊິ່ງເປັນ ບໍລິສັດທີ່ມີ ການເຕີບ ໃຫ່ຍຂະຫຍາຍ ຕົວບໍລິສັດໜຶ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຄວາມຊຳນານ ທາງດ້ານຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງໃຊ້ ໄຟຟ້າ) ທັງເປັນ ນັກການບັນຊີ ແລະ ກໍ່ແມ່ນ ໜຶ່ງໃນຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານຂອງ ໂຕໂກ ປະກັນໄພ.

ທ່ານ ດຣ ທອງສະຫວັນ ວົງສະຫວັດ

ຮອງກຳມະການ

ເປັນຄົນລາວ ແລະ ເປັນຫົວໜ້າ ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນ ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ ຂອງ ໂຕໂກ ປະກັນໄພ.

ທ່ານ ລີ ອັອງ ຢົກ ຄອງ

ຮອງກຳມະການ

ທ່ານ ລີ ອັອງ ສັນຊາດມາເລເຊຍເຊື້ອສາຍຈີນ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ເອຊີອີ ອີເລັກໂທຣນິກ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນ ຄະນະກຳມະການ ສະພາບໍລິຫານຂອງ ໂຕໂກ ປະກັນໄພ.

ທ່ານ ນາງ ແອນເດຣຍນາ ລູ ເມີນ ຈູ

ຮອງກຳມະການ

ທ່ານ ນາງ ລູ ສັນຊາດມາເລເຊຍ ເຊິ່ງມີປະສົບການທາງດ້ານການເງິນການບັນຊີອັນຍາວນານ ໃນມາເລເຊຍ. ທ່ານ ນາງ ລູ ຈົບ ການ ສຶກສາກຽດນິຍົມ ຈາກ ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດສອບບັນຊີ ປະເທດອັງກິດໃນປີ 1993 ແລະ ສະຖາບັນ ການບັນຊີ ມາເລເຊຍ ໃນປີ 1996.