ກະລຸນາຄລິກລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດເອກະສານ, ເພື່ອເປັນການສະດວກໃຫ້ແກ່ທ່ານເອກະສານຈະເປັນໃນຮູບແບບຂອງ Microsoft Word (.doc) ແລະ Adobe Printable Document (.pdf).

ເວີຊັ່ນລ່າສຸດຂອງ Adobe Reader ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ນີ້ .